KONTAKT

Lars Gustafsson

Mail: malmomodellbatklubb@gmail.com

Organisationsnummer: 802458-6995

Plusgiro: 611444-1

Årsavgift 2022 : 300 SEK (Junior 150 SEK upp till 18 år)