Anders Svensson
Wiking XI

Skala
Modell

1:15
Modell från Hobbyborgen

HISTORIK OCH FAKTA

Fartygstyp
Byggd år
På varv
För rederi e.d.
Systerfartyg

Motorkryssare
1929
Fisksätra varv

Mått och Data

Längd / Bredd
Djupgående
Maskiner
Effekt
Fart
Besättning

10,8 m / 3,10 m

2-cyl Scandia råoljemotor


Egenskaper och specialitéer

1929 planerades en längre vetenskaplig expedition till USA över Tromsö via Grönland.
Den kända konstruktören C.G. Pettersson fick uppdraget att konstruera en motorkryssare med hänsyn till denna färds krav.
Färden blev av oklara anledningar aldrig av utan båten såldes till Svenska Shell, som stationerade henne i Göteborg.
1969 såldes hon till privatpersoner som restaurerade henne till elegant skick.

WIKING XI byggdes på Fisksätra varv med kraftig bordläggning, 35mm ek, och på galvade stålspant med mellanspant av ek. Hon sjösattes 1929.
Man anade att resan kunde bjuda på kraftiga ishinder, så båten utrustades med s.k. ishud, kraftiga ekplankor som skulle monteras i Tromsö.
Nitar, beslag m.m. är av syrafast metall och i kölen monterades 500 kg bly, eftersom båten är försedd med stormast och mesan och kunde bära ca. 24 kvm segel.
De första ritningarna till WIKING XI visar en pentamotor typ A4 på 16-24 hkr vid 800-1200 v/min.
A4 fick dock flytta på sig då man för bränsleekonomins skull använde sig av en 2-cyl Scandia råoljemotor.

Modellen

Modellen är från hobbyborgen och är skala 1:15 L=720mm B=208mm.
Hon blev färdig våren 2003 och byggtiden var ett och ett halvt år.