KALENDER 2022

Datum

Dag

Tid

Aktivitet

Jan.

 

18

Tisdag

18:00

Intställt, ny datum kommer senare, Årsmöte, P-A Hanssons hem.

Febr

22

Tisdag

18:00

Månadsmöte, P-A Hanssons hem.

Mars

29

Tisdag

18:00

Årsmöte, P-A Hanssons hem.

April

9

Lördag

10:00

Bryggisättning, Dammen. Vid dåligt väder gör vi det på söndagen om vädret tillåter.

26

Tisdag

18:00

Månadsmöte/Körning, Dammen.

Maj

1

Söndag


Vallensbæk, standerhejsning

7

Lördag

10:00

Körning, Dammen. Vid dåligt väder kör vi på söndagen om vädret tillåter.

31

Tisdag

18:00

Månadsmöte/Körning, Dammen.

Juni

11

Lördag

10:00

Körning, Dammen. Vid dåligt väder kör vi på söndagen om vädret tillåter.

18

Lördag

10:00-16:00

Råå museum

28

Tisdag

18:00

Månadsmöte/Körning, Dammen.

Juli

9

Lördag

10:00

OBS Körning Råbysjön Lund, eftersom Dammen igenvuxen. Vid dåligt väder kör vi på söndagen om vädret tillåter.

16

 Lördag

10:00-15:00

Thulindagen

26

Tisdag

18:00

Månadsmöte/OBS Körning Råbysjön Lund, eftersom Dammen igenvuxen

Aug.

6

Lördag

10:00

OBS Körning i Saxtorpssjön, eftersom Dammen igenvuxen.

13

Lördag

10:00

Gislöv Hamn Båtsportensdag

20

Lördag

10:00

Karlshamn Boat Show

30

Tisdag

18:00

Månadsmöte, OBS Körning Råbysjön Lund, eftersom Dammen igenvuxen

Sept.

10

Lördag

10:00

OBS Körning Råbysjön Lund, eftersom Dammen igenvuxen

17

Lördag

10:00-15:00

Sillens dag, Simrishamn

24-25

Lör-Sönd

Göteborg Modell & Hobby Aeroseum

27

Tisdag

18:00

Månadsmöte, OBS Inställt pga regn flyttad till tisdag 4:e okt.

Okt.

4

Tisdag

18:00

OBS Flyttat. Månadsmöte, Mörkerkörning, körning Råbysjön Lund

8

Lördag

10:00

 OBS Körning Råbysjön Lund, eftersom Dammen igenvuxen

15

Lördag

10:00

Bryggupptagning. Inställt pga risk regnväder återkommer ev ny datum

25

Tisdag

18:00

Månadsmöte, P-A Hanssons hem.

Nov.

29

Tisdag

18:00

Månadsmöte, P-A Hanssons hem.

KALENDER 2023

Jan.

31

Tisdag

18:00

Årsmöte, P-A Hanssons hem.