Patrik Jönsson
SG-139 Nordia af Hörvik

Skala
Modell

1:32
Schratchbygge efter GA ritningar

HISTORIK OCH FAKTA

Fartygstyp
Byggd år
På varv
För rederi e.d.
Systerfartyg

Fisketrålare
1977
Zaandam Holland

Mått och Data

Längd / Bredd
Djupgående
Maskiner
Effekt
Fart
Besättning

26.6 m / 7.4 m

British Polar Engines Ltd oil 4 SA 6 Cy
625 kW

Egenskaper och specialitéer

shelterdäckad 1986

Modellen

Modellen: Skrov: Glasfiber plast
Längd: 94 cm
Bredd: 25 cm
Eldriven 6 volts motor.

Ceylon SG 27

Skala
Modell


 

HISTORIK OCH FAKTA

Fartygstyp
Byggd år
På varv
För rederi e.d.
Systerfartyg

Fisketrålare
1961

Mått och Data

Längd / Bredd
Djupgående
Maskiner
Effekt
Fart
Besättning

27 m / 6.8 m

2 st Volvo Penta
400 hk

Egenskaper och specialitéer
Modellen

Modellen: Skrov: Glasfiber plast
Längd: 100 cm
Eldriven 12 volts motor.
Vikt: 10 kg.

SG 240 Essen

Skala
Modell


 

HISTORIK OCH FAKTA

Fartygstyp
Byggd år
På varv
För rederi e.d.
Systerfartyg

Fisketrålare
1967
Bergs varv 

Mått och Data

Längd / Bredd
Djupgående
Maskiner
Effekt
Fart
Besättning

28,6 m / 6.3 m
2,6 m
1 st Alpha 500

Egenskaper och specialitéer
Modellen

Modellen: Skrov: Glasfiber plast
Längd: 60 cm
Bredd 20 cm
Eldriven 12 volts motor.