BÅTAR
Båtens namn Byggherre Förebilden Modellen Bilder Skala
Fredsgrogg Ingvar Malmborg Bogserare .... B 1:25
YMER Lars Gustavsson Isbrytare Scratchbyggd efter varvsritning 1:50
Frej Ingvar Hansson Timmerbogserare Efter ritning från Eskader B 1:25
Thule Ingvar Hansson Isbrytare Efter ritning B 1:NN
Spica 121 Ingvar Hansson Spica 1 klassen Efter ritning från Sema hobby B 1:30
Rogaland Ingvar Hansson Mångsysslare Schratchbygge B 1:25
Irma (C. Stylsvig) Gunnar Nilsson Dansk galeas C. Stylsvig Från lösvirke B 1:15
MÖ 38 Gunnar Nilsson Fiskebåt från Limhamn Från lösvirke B 1:8
Björnen Björn Evby Ångbogseraren Björnen Byggd efter varvsritning B 1:24
Henrik Björn Evby Bogserare Graupner-byggsats B 1:33
Smit Ierland Johnny Nilsson Bogserbåt Modifierad Billing Boats-modell B 1:33
Boss Johnny Nilsson Bogserbåt Schratchbygge B 1:40
Bugsier 14 Johnny Nilsson Bogserbåt Modifierad Graupner-modell B 1:33
Smit Nederland Per-Olof Pettersson
Carl-Johan Pettersson
Holländsk bogserare Billing Boats-modell B 1:33
Bent Carl-Johan Pettersson Dansk fiskekutter Billing Boats-modell   1:16
Lillan Östen Nilsson     B 1:NN
Alexandra Olof Anjou Ångslup Modifierad byggsats från Krick, Tyskland B 1:12
Wiking XI Anders Svensson Motorkryssare Modell från Hobbyborgen B 1:15
Smit Rotterdam Krister Morin Holländsk bogserare Billing Boats-modell   1:75
Andrea Gail Krister Morin Fiskefartyg ....   ..
Pedar Elaine Thorsten Lindsjö Krabbfiskebåt .... B 1:25
SG-139 Nordia af Hörvik Patrik Jönsson Fisketrålare Schratchbygge efter GA ritningar B 1:32
Ceylon SG 27 Patrik Jönsson Fisketrålare   B  
GG 111 Fiskefartyg Håkan Lundquist Järntrålare Scratchbyggd efter varvsritning B 1:25
DE GEER Göran Jönsson Bogserbåt Efter varvsritning   1:25
Anna-Karin Christer Warnerup Motorkryssare Graupner Commodore Nr. 2123 årsmodell 1969 B 1:20
Hessen 4 Christer Warnerup Patrullbåt Byggsats från Krick B
DORIS BRODERSEN Berny Perzon Tremastad fullriggare Byggd efter ritning B 1:40
PRINCESS Lars Gustafsson Byggsats B
MAGGIE M Lars Gustafsson Trålare full shelterdeck Byggsats B 1:32