<
Malmö Modell Båt Klubb   KALENDER 2021   www.mmbk.se  
Datum Dag Tid Aktivitet
  April
10 Lördag 10:00 Bryggisättning, Dammen.
27 Tisdag 18:00 Månadsmöte/Körning, Dammen.
  Maj
8 Lördag 10:00 Körning, Dammen.
25 Tisdag 18:00 Månadsmöte/Körning, Dammen.
  Juni
12 Lördag 10.00 Körning, Dammen.
29 Tisdag 18:00 Månadsmöte/Körning, Dammen.
  Juli
10 Lördag 10:00 Körning, Dammen.
27 Tisdag 18:00 Månadsmöte/Körning, Dammen.
  Augusti
7 Lördag 10:00 Körning, Dammen.
31 Tisdag 18:00 Månadsmöte/Körning, Dammen.
  September
11 Lördag 10:00 Körning, Dammen.
28 Tisdag 18:00 Månadsmöte/Körning, Dammen. Mörkerkörning.
  Oktober
9 Lördag 10:00 Bryggupptagning, Dammen.
26 Tisdag 18:00 Månadsmöte, P-A Hanssons hem.
  November
30 Tisdag 18:00 Månadsmöte, P-A Hanssons hem.

 

 

KALENDER 2022
Datum Dag Tid Aktivitet
  Januari
25 Tisdag 18:00 Årsmöte, P-A Hanssons hem.

 

OBS Årsprogrammet kan ändras.